За нас

НИЕ СМЕ В ИНДУСТРИЯТА, ТАКА ЧЕ НЕ ТРЯБВА ДА СТЕ

Като един от най-големите производители и продавачи на офис консумативи, ASC изгради цялостна лаборатория за научноизследователска и развойна дейност и тестване. И притежава професионален екип за научноизследователска и развойна дейност за разработване на нови продукти. Успешно стартирахме нашите собствени марки „ASC””语印””艾斯克” „aisk“ и т.н. През 2019 г. нашата нова техника на „Физически метод на цветен цвят и неговия метод“ успя да кандидатства за патент в държавната служба за интелектуална собственост и попълни празното място в този ред.

Новини

съдържа най-новата висококачествена информация за машини и оборудване

Още продукти

съдържа най-новата висококачествена информация за машини и оборудване